ΚΒ, Τυπογραφείο Κάραλης, Χαλκίδα

Σχεδιασμός Λογοτύπου

© Knowledge Game Design Studio, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ 

  

Μελέτη λογοτύπου για το τυπογραφείο Κάραλης στην Εύβοια. Η δημιουργία του μονογράμματος (Κ) / (Β) Κάραλης Βαγγέλης που είναι και ο ιδρυτής ενός από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα τυπογραφία στη Χαλκίδα,  αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα σχεδιαστική πρόκληση. Η επικοινωνία, η σαφήνεια, η λιτότητα των εκφραστικών μέσων, το κύρος και η αναγνωσιμότητα, ήταν τα σημαντικότερα ζητούμενα για το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα.