Ανοιχτός Διαγωνισμός για το λογότυπο και το σλόγκαν της Δράμας, ως προορισμός οινοτουρισμού (πρώτη πρόταση)

Σχεδιασμός Λογοτύπου – Χρωματικές Εφαρμογές – Θετικό / Αρνητικό – Σλόγκαν

© Knowledge Game Design Studio, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ