πολλαπλές εφαρμογές 

εταιρική – οπτική ταυτότητα  

λογότυπο – σήμα 

ονοματοδοσία – δημιουργία slogan  

 προϊοντική επικοινωνία  

οπτική προβολή προϊόντων 

 

[ οπτική επικοινωνία ] 

 

Η οπτική επικοινωνία με την ευρύτερη έννοια του όρου, έχει να κάνει με την αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου να οπτικοποιεί αφαιρετικά τις ιδέες του,  να αποθηκεύει γνώση με γραφική μορφή και να προσδίδει τάξη, καθαρότητα και σαφήνεια στις πληροφορίες που μεταδίδει και λαμβάνει.