Ανοιχτός Διαγωνισμός για το Σήμα και το Σλόγκαν της υποψηφιότητας της Τρίπολης, ως η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το Έτος 2021

Σλόγκαν – Σχεδιασμός Σήματος

Οπτική Ταυτότητα – Συνθετική Διαδικασία

© Knowledge Game Design Studio, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ