παροχή τεχνικών συμβουλών 

αδειοδοτήσεις 

τεχνικός σχεδιασμός  

μοντελοποίηση 

επιλογές υλικών  

εκτίμηση κόστους  

τοπογραφικά 

 

[ τεχνικά θέματα ] 

 

Η τήρηση του τεχνικού νομοθετικού πλαισίου, είναι απαραίτητη για την επίτευξη της ασφάλειας, της λειτουργικότητας, καθώς και για την εφαρμογή της ισομερούς κατανομής μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος. 

Η λεπτομερής αποτύπωση, ο σχεδιασμός, η μοντελοποίηση, η τεχνογνωσία, η ενδελεχής έρευνα, η ενημέρωση,  η σωστή επιλογή και η εκτίμηση του κόστους  των υλικών, συμβάλλουν στην άρτια διαχείριση και αποπεράτωση οποιασδήποτε κατασκευής.