σχεδιασμός επίπλων – φωτιστικών  

& αντικειμένων 

ειδικών κατασκευών  

εκθεσιακών περιπτέρων 

εφήμερων εγκαταστάσεων 

σκηνικών  

βιτρίνας   

κήπων 

 

 

[ σχεδιασμός ] 

 

Ο σχεδιασμός ως γενική αναφορά, είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο διαμέσου μιας σειράς κανόνων γίνεται η οπτικοποίηση της κεντρικής ιδέας, για να ελεγχθεί και να επικοινωνεί νοηματικά μέχρι την υλοποίησή της, το ζητούμενο παραγόμενο τελικό αποτέλεσμα με κύριο γνώμονα τον άνθρωπο και την αισθητική του ευαισθησία.