προώθηση 

συσκευασία 

σήμανση – γραφικά χώρου 

εικονογράμματα 

τυπογραφία  

διαφημιστικό έντυπο 

καταχώρηση 

εικονογράφηση 

αφίσα 

 

[ γραφιστικός σχεδιασμός ] 

 

Ο γραφιστικός σχεδιασμός έχει σαν αυτοσκοπό την επικοινωνία. Χρησιμοποιώντας γράμματα, εικόνες και οπτικά σημεία, επιδιώκει την μεταβίβαση ερεθισμάτων για την ερμηνεία ενός μηνύματος, ξεχωριστού, χρήσιμου, διαφημιστικού, παιγνιώδους, αναπάντεχου, ανατρεπτικού, ή εν πάση περιπτώσει αξιομνημόνευτου, απαντώντας στην ανάγκη για απλοποίηση πολλών και σύνθετων πληροφοριών,  

ώστε να γίνονται αντιληπτές με μια ματιά.