βιοκλιματικός σχεδιασμός 

μελέτη φωτισμού 

αποκατάσταση 

συντήρηση 

μουσειολογικός σχεδιασμός 

αρχιτεκτονική τοπίου 

 

[ αρχιτεκτονική μελέτη ] 

 

Η αρχιτεκτονική είναι μια συνθετική αλληλουχία, γεωμετρικών, τεχνικών, δημιουργικών, ιστορικών και κλιματικών παραγόντων, με στόχο την επίτευξη μιας άριστα λειτουργικής και αισθητικά άψογης δομής, ενταγμένης απόλυτα στον αστικό ιστό και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον.